Hotărârea Nr. 29 din 04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR

Hotărârea Nr. 29 din 04.12.2017 pentru aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMRCitește mai mult...

Hotărârea nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

Hotărârea nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicaliCitește mai mult...

Regulament de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Adoptat prin Hotararea  nr. 3/ 9 iulie 2009 http://www.oamr.ro/Hotarare Nr 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR/ CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 (1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, (...)Citește mai mult...

Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC) Art.1 Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judeţene şi prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice c (...)Citește mai mult...

Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I     Dispoziții generale ART. 1 (1) Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de activități de pregătire teoretică și practică, planificate, fundamentale pentru menținerea și îmbunătățirea standardelor de competență profesională și asigurarea calității îngrijirilor de sănătate furnizate, prin actu (...)Citește mai mult...

Statutul Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 10 februarie 2009 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Text în vigoare începând cu data de 8 aprilie 2016 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pân (...)Citește mai mult...

Ordonanța de Urgență Nr. 144 din 2008 modificată și completată cu Legea nr. 278/2015

ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Acte modificatoare: Legea nr. 187/2012 Legea nr. 53/2014 Ordonanța de urgenț (...)Citește mai mult...

Cardul Profesional European

Pentru facilitarea liberei circulații a asistenților medicali generaliști pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015, a prevăzut introducerea cardului profesional european (CPE), pentru asistenții medicali generaliști, începând cu data de 18 ianuarie 2016. Pentru obținerea Cardului Profesional European personale interesate vor accesa portalul Your Europe (...)Citește mai mult...

Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE - eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate)

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte Sta (...)Citește mai mult...

Hotărârea nr. 35 din 04.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual

Hotărârea nr. 35 din 04.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anualCitește mai mult...